Dossiers

 

De aerosolindustrie gebruikt geen CFK's als drijfgas

Om de ozonlaag te beschermen, werd het gebruik van CFK's in spuitbussen op de Europese markt verboden. Dit leidde tot een zichtbare verbetering van het gat in de ozonlaag.

Lees meer

 

Wat is een aerosol?

De aerosol is een pareltje van geavanceerde technologie, dat zoveel voordelen biedt, dat wij het product in haast alle sectoren terugvinden.

Lees meer

 

Historiek

Het eerste octrooi dateert van 1929. Op de industriële productie van de eerste aerosols was het wachten tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer

 

Toepassingen en voordelen

Producten in spuitbussen vinden toepassingen in zowat alle sectoren van de economie.

Lees meer

 

Verpakking in spuitbus

Een spuitbus bestaat uit een bus, een ventiel en een verstuiver. Een product in een spuitbus verpakken verloopt in deze verscheidene stadia.

Lees meer

 

Drijfgassen

De drijfgassen van vandaag, hebben lage GWP-waarden (Global Warming Potential) en een erg geringe toxiciteit.

Lees meer