Verpakking in spuitbus

 

Een spuitbus bestaat uit een bus, een ventiel en een verstuiver.  Het omhulsel kan gemaakt zijn uit metaal (blik of aluminium), kunststof of glas. De bus bevat een werkstof, één of meer oplosmiddelen en een drijfgas in een zuivere of in een mengvorm.

Spuitbussen zijn doorgaans eendelig en bestaan dus uit één compartiment (zie schema).  Binnen in de bus zijn de werkstof en de oplosmiddel(en) vermengd met het drijfgas.

Maar er bestaan ook spuitbussen met twee compartimenten, zgn. tweedelige spuitbussen.  In dat geval zitten de werkstof en de oplosmiddel(en) in een zak, waarop de drijfgassen druk uitoefenen zonder met het eigenlijke product in aanraking te komen.  Wanneer de verstuiver ingedrukt wordt (grote zwarte verticale pijl) komt alleen product vrij en blijven de drijfgassen in de bus.

 

Een product in een spuitbus verpakken verloopt in verscheidene stadia:

1. Inblazen en afzuigen van lucht om alle stof en vuil binnen in de bus te verwijderen.
2. Afvullen van vloeistof (werkstof).
3. Aanbrengen van het ventiel.
4. Het felsen of krimpen van het ventiel.
5. Injectie van drijfgas (doorgaans via het ventiel)
6. Automatische gewichtscontrole.
7. Markering van het productielot om de naspeurbaarheid van het productieproces mogelijk te maken.
8. Verplichte waterbadcontrole om de drukbestendigheid van de bus te controleren, eventuele lekken op te sporen en defecte aerosols uit de productie te halen.
9. Drogen
10. Aanbrengen van de drukknop of verstuiver.
11. Aanbrengen van de kap (dop).
12. Verpakking
13. Opslag

 

*Bemerk dat het sinds de verschijning van het koninklijk besluit van 2009 mogelijk is om de waterbadproef te vermijden op voorwaarde dat de onderneming een aantal alternatieve controles opzet en dat het geheel door de bevoegde nationale instantie gecontroleerd en goedgekeurd werd.