U bent hier:

Wettelijk kader

 

Alle spuitbussen binnen de Europese Unie moeten voldoen aan de voorschriften van de zogenaamde aerosolrichtlijn 75/324/EEG, geamendeerd door Richtlijn 94/1/EG, met uitzondering van:

  • spuitbussen met een totale inhoud van minder dan 50 ml,
  • spuitbussen met een totale inhoud van meer dan:
  • 1000 ml vervaardigd uit metaal,
  • 220 ml vervaardigd uit beschermd glas,
  • 220 ml vervaardigd uit kunststof
  • 150 ml vervaardigd uit onbeschermd glas,
  • 150 ml vervaardigd uit kunststof.


De website van de Europese Commissie stelt een geconsolideerde tekst van de Europese wetgeving inzake spuitbussen voor.

Deze Europese richtlijnen werden naar Belgisch recht omgezet door de Koninklijke Besluiten van 31 juli 2009 betreffende aerosols . Men dient te noteren dat in de Belgische omzetting van de Europese Richtlijnen eveneens melding gemaakt wordt van de elementen van de Richtlijn 2007/45/EG – tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten.

De aerosolrichtlijn legt strenge criteria op om een hoog veiligheidsniveau voor de verbruiker te waarborgen. Onder deze omstandigheden en bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften zijn aerosols veilige producten.

Als bewijs dat een spuitbus voldoet aan de voorschriften van de aerosolrichtlijn, wordt een teken '3' (omgekeerde epsilon) op de spuitbus aangebracht.